Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Chào mừng bạn ghé thăm blog của Ting
Người hay viết
@ Ting
Quỹ khẩn cấp - thắt dây tài chính an toàn
17 Tháng 9, 2021
Đối diện với những tình huống “trên trời rơi xuống” hay “ở đâu chui ra” này, quỹ dự phòng khẩn cấp như một chiếc thắt dây an toàn cho ta sự ổn định tạm thời trên chặng đường gồ ghề sỏi đá trước mặt.
4 điều không thể bỏ qua khi bắt đầu “công cuộc làm giàu”
7 Tháng 9, 2021
Nếu bạn đã có lúc nào đó cảm thấy rằng mình đang bị ‘bội thực' với quá nhiều khái niệm mới trong khi bạn chỉ đơn giản muốn biết làm sao để quản lý tiền của mình tốt hơn thì bài viết này dành cho bạn.