Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Tôi đã bị cắt dịch vụ, nếu thanh toán qua Ting có được mở lại dịch vụ ngay không?

Khi bạn thanh toán hoá đơn trên Ting, số tiền sẽ được chuyển đến nhà cung cấp ngay lập tức.

Tuy nhiên, việc cấp lại dịch vụ sẽ phụ thuộc vào quy trình và thời gian làm việc của nhà cung cấp, ví dụ như công ty điện lực hay công ty cấp nước.

Bạn có thể chủ động liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ, và báo với họ rằng mình đã thanh toán, cùng với mã số hóa đơn, để đẩy nhanh việc mở lại dịch vụ. Nhà cung cấp thường để số hotline của họ trên tờ thông báo cước hoặc hóa đơn. Thời gian giải quyết thông thường là trong vòng một ngày làm việc.

Để tránh tình huống này lặp lại, Ting sẽ sớm cung cấp các tính năng nhắc nhở và tự động thanh toán hóa đơn, tất nhiên vẫn do chính bạn cài đặt.

Nội dung này có hữu ích với bạn không?

0/300 ký tự