Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Khi tôi truy vấn mã hợp đồng để thanh toán hoá đơn, hệ thống thông báo “Bạn chưa phát sinh cước phí trong tháng này”

Thông báo này có nghĩa là bạn chưa tới kỳ cước cần thanh toán, và kỳ cước gần nhất đã được thanh toán xong.

Nếu bạn không an tâm, hãy kiểm tra lại số hợp đồng hoặc số tài khoản để đảm bảo không bị nhầm nhé.

Nội dung này có hữu ích với bạn không?

0/300 ký tự