Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Cách tra cứu tiền Nước trên Ting

Trong app Ting, bạn chọn Thanh toán hoá đơn -> Nước.

Sau khi chọn nhà cung cấp dịch vụ, nhập “Mã danh bộ” và chọn “Tiếp theo”, bạn có thể thấy được số tiền nước cần thanh toán trong tháng này.

Bạn có thể dùng tính năng này để tra cứu hoá đơn tiền nước của TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Nai và một số tỉnh thành khác.

Nội dung này có hữu ích với bạn không?

0/300 ký tự