Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Liên kết thẻ ghi nợ nội địa NAPAS vào ví Ting

Hiện tại, Ting hỗ trợ nạp tiền vào ví thông qua các thẻ ghi nợ nội địa có logo NAPAS. Bạn thực hiện theo các bước đơn giản sau:

  • Bước 1: Bạn vào Menu, chọn 'Thẻ/tài khoản liên kết'
  • Bước 2: Chọn tính năng 'Thêm thẻ/tài khoản'
  • Bước 2: Chọn 'Thẻ ATM/nội địa/NAPAS' sau đó chọn 'Bắt đầu liên kết tài khoản'
  • Bước 3: Nhập thông tin thẻ. Khi đó, Ting sẽ nạp 10.000đ từ thẻ vào tài khoản ví của bạn để xác nhận thẻ còn hoạt động
  • Bước 4: Nhập OTP để xác nhận liên kết
  • Bước 5: Hoàn thành.

Sau khi đã liên kết thẻ NAPAS vào ví Ting, bạn có thể dễ dàng nạp tiền vào tài khoản ví của mình thông qua tính năng 'Nạp tiền' trên ứng dụng.

Nội dung này có hữu ích với bạn không?

0/300 ký tự