Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Lưu ý quyền riêng tư dữ liệu
Phiên bản v1.0, 20 tháng 10 năm 2020
 

Ting (“Chúng tôi”) tôn trọng quyền riêng tư và cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn và nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của mình liên quan đến việc quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thích hợp.

Lưu ý quyền riêng tư dữ liệu này nhằm thông báo cho bạn cách thức chúng tôi thu thập và xử lý thông tin của bạn, bao gồm bất kỳ thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua ứng dụng/website khi bạn đăng ký tài khoản, tải xuống các hướng dẫn hoặc các nội dung khác và/hoặc khi bạn sử dụng các dịch vụ của Ting.

Lưu ý quyền riêng tư dữ liệu này nên đọc cùng với Lưu ý về cookie của Ting.

1. Điều khoản & Các lưu ý chung
 • Bạn xác nhận và đồng ý với Lưu ý quyền riêng tư dữ liệu này này bằng việc đăng ký tài khoản và sử dụng ứng dụng Ting cũng như các phương pháp, yêu cầu, và/hoặc chính sách được mô tả trong Lưu ý này cũng như việc bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ hợp pháp (khi được yêu cầu bởi cơ quan có thẩm quyền) và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

 • Ting có quyền điều chỉnh, bổ sung các quy định trong Lưu ý này phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và chính sách của Ting tại từng thời điểm, đồng thời Ting sẽ thông báo với bạn ngay khi có thay đổi và cập nhật. Theo đó, bạn đồng ý rằng việc tiếp tục sử dụng các dịch vụ của Ting là bạn đã đồng ý với các chính sách và quy định được thay đổi và cập nhật từ Ting. Tất cả các phiên bản Lưu ý quyền riêng tư dữ liệu trước đều sẽ được lưu trữ để bạn thuận tiện truy cập bất kỳ lúc nào để tra cứu và đối chiếu các điểm thay đổi.

 • Bạn có thể khiếu nại với chúng tôi qua thông tin Liên hệ (Mục 8 của Lưu ý này) về các vấn đề bảo mật thông tin.

 • Thông tin về bạn mà chúng tôi lưu giữ đặc biệt cần phải chính xác và cập nhật mới nhất. Vì vậy, xin hãy thông báo cho chúng tôi nếu thông tin của bạn có thay đổi trong quá trình sử dụng dịch vụ.

 • Ứng dụng hoặc website Ting có thể có liên kết đến các website, plugin và ứng dụng của bên thứ ba. Nhấp vào hoặc cho phép các liên kết đó thể cho phép các bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ dữ liệu của bạn. Chúng tôi không kiểm soát các website thứ ba này và chỉ có họ chịu trách nhiệm cho chính sách riêng tư của họ. Khi bạn rời website của chúng tôi, bạn nên đọc chính sách bảo mật của từng website bạn truy cập nhé.

2. Chúng tôi thu thập những thông tin gì về bạn

Chúng tôi có thể thu thập, sử dụng, lưu trữ và di chuyển nhiều loại dữ liệu cá nhân về bạn mà chúng tôi đã phân loại như sau:

 • Thông tin định danh (khi mở tài khoản) bao gồm:

  1. Đối với cá nhân

   1. - Đối với cá nhân là người Việt Nam: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số điện thoại; số CCCD hoặc số CMND;

   2. - Đối với cá nhân là người nước ngoài: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số điện thoại; số hộ chiếu còn thời hạn, ngày cấp, nơi cấp, thị thực nhập cảnh hoặc giấy tờ chứng minh được miễn thị thực nhập cảnh;

  2. Đối với cửa hàng, doanh nghiệp, tổ chức

   1. Đối với cửa hàng, doanh nghiệp, tổ chức: thông tin về giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ khác theo quy định của pháp luật và các giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền (gọi là người đại diện hợp pháp) của tổ chức kèm theo CCCD hoặc CMND hoặc hộ chiếu còn thời hạn của người đó.

 • Thông tin liên lạc bao gồm địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao nhận, địa chỉ thư điện tử và số điện thoại.

 • Thông tin giao dịch bao gồm thông tin về các khoản thanh toán của bạn hoặc chuyển tiền cho bạn và các thông tin khác về dịch vụ bạn yêu cầu từ chúng tôi.

 • Thông tin kỹ thuật bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP), thông tin đăng nhập, loại và phiên bản trình duyệt, cài đặt múi giờ và địa điểm, loại và phiên bản plug-in trình duyệt, hệ điều hành và nền tảng, và các công cụ khác trong thiết bị bạn sử dụng để truy cập ứng dụng/website Ting.

 • Thông tin tài khoản Ting bao gồm thông tin tên người dùng của bạn, các giao dịch thanh toán hoặc đặt hàng của bạn, đánh giá và phản hồi khảo sát.

 • Thông tin sử dụng bao gồm thông tin về cách bạn sử dụng ứng dụng/website và dịch vụ của Ting.

 • Thông tin quảng cáo và truyền thông bao gồm các tùy chọn của bạn trong việc nhận quảng cáo từ chúng tôi và bên thứ ba.

Chúng tôi cũng thu thập, sử dụng và chia sẻ nội bộ các Thông tin Tổng hợp như dữ liệu thống kê cho mục đích hoạt động kinh doanh. Ví dụ: chúng tôi có thể tổng hợp Dữ liệu sử dụng của bạn để tính tỷ lệ phần trăm người dùng truy cập vào một tính năng website cụ thể.

Bất kỳ Thông tin Phân nhóm Đặc biệt về bạn (như thông tin về chủng tộc, dân tộc, tín ngưỡng hoặc triết lý riêng; đời sống, xu hướng tính dục, tư tưởng chính trị, thông tin về sức khỏe, di truyền hoặc sinh trắc học của bạn) sẽ không được thu thập. Chúng tôi cũng không cố tình thu thập bất kỳ thông tin nào về tiền án, tiền sự của bạn.

Nếu bạn không cung cấp thông tin: Trong trường hợp chúng tôi cần thu thập thông tin như thông tin định danh người dùng theo quy định của pháp luật về hoạt động trung gian thanh toán và bạn không cung cấp khi có yêu cầu, chúng tôi rất tiếc sẽ không thể cung cấp dịch vụ được cho bạn nhưng chúng tôi sẽ thông báo đến bạn và cố gắng nêu rõ lý do.

3. Lý do và thế nào mà chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng thông tin của bạn khi pháp luật cho phép. Thông thường, chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn trong những trường hợp sau:

 • Tuân thủ các quy chế hoặc quy định pháp luật, chẳng hạn, chúng tôi phải thực hiện đúng yêu cầu về hồ sơ mở ví điện tử (Thông tư 23/2019/TT-NHNN ngày 22/11/2019).

 • Khi chúng tôi liên lạc bạn để xác nhận các thông tin và yêu cầu của bạn.

 • Nhằm hỗ trợ kỹ thuật các dịch vụ của chúng tôi.

 • Nhằm thông báo các thay đổi về dịch vụ của chúng tôi.

 • Khi cần thiết liên quan đến lợi ích hợp pháp của chúng tôi (hoặc của bên thứ ba).

4. Chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi có thể chia sẻ một phần thông tin của bạn với các bên thứ ba sau:

 • Đối tác kinh doanh, nhà cung cấp và nhà thầu phụ nhằm thực hiện các hợp đồng mà chúng tôi giao kết với họ hoặc với bạn

 • Các nhà phân tích và cung cấp công cụ tìm kiếm hỗ trợ cải thiện và tối ưu hóa ứng dụng/website của chúng tôi. Ví dụ như công cụ Google Analytics.

Chúng tôi luôn yêu cầu tất cả các bên thứ ba tôn trọng bảo mật và sử dụng thông tin của bạn theo quy định pháp luật. Chúng tôi không cho phép các nhà cung cấp dịch vụ thứ ba sử dụng thông tin của bạn vào mục đích riêng và chỉ cho phép họ xử lý thông tin của bạn nhằm mục đích nhất định và phải theo hướng dẫn của chúng tôi.

Chúng tôi đồng thời có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn trong trường hợp chúng tôi có nghĩa vụ cung cấp hoặc chia sẻ thông tin của bạn cho cơ quan có thẩm quyền nhằm tuân thủ quy định pháp luật, hoặc nhằm thực thi hoặc áp dụng điều khoản sử dụng ứng dụng/website của chúng tôi và các thỏa thuận khác, hoặc nhằm bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của khách hàng chúng tôi hoặc các bên khác. Điều này bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác nhằm mục đích phòng chống lừa đảo, phòng chống rửa tiền và giảm thiểu rủi ro.

5. Bảo mật thông tin, dữ liệu

Chúng tôi đã dùng các biện pháp bảo mật thích hợp như mã hoá mật khẩu tài khoản (không thể giải ngược được mật khẩu đã mã hoá), mã hoá thông tin CMND/CCCD/Hộ chiếu, ẩn số tài khoản ngân hàng và số thẻ Ngân hàng, v.v. để ngăn chặn dữ liệu cá nhân của bạn khi có sự cố mất, bị sử dụng hoặc truy cập một cách trái phép, bị thay đổi hoặc tiết lộ. Ngoài ra, chúng tôi giới hạn quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn cho những nhân viên, đại lý bán hàng, nhà cung cấp và các bên thứ ba khác có nhu cầu kinh doanh cần biết. Họ sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo hướng dẫn của chúng tôi và họ phải chịu trách nhiệm bảo mật trên các cơ sở dữ liệu đó.

Chúng tôi sẽ xử lý mọi trường hợp nghi ngờ vi phạm liên quan đến dữ liệu cá nhân và sẽ thông báo cho bạn và bất kỳ cơ quan quản lý hiện hành nào về vi phạm đó. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng Ting có quyền yêu cầu Toà án có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam tuỳ từng thời điểm.

6. Lưu trữ thông tin, dữ liệu

Chúng tôi sẽ chỉ lưu lại những thông tin nào cần thiết một cách hợp lý để thực hiện cho các mục đích mà chúng tôi cần hay chúng tôi phải tuân thủ quy định pháp luật, thuế, kế toán hoặc các báo cáo liên quan. Thông tin của bạn có thể được lưu trữ lâu hơn trong trường hợp nếu có khiếu nại hoặc nếu chúng tôi nhận thấy sẽ có dấu hiệu xảy ra tranh chấp liên quan đến chúng tôi.

Các chi tiết khác về thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn luôn có sẵn trong chính sách lưu giữ thông tin, dữ liệu của chúng tôi, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ khi nào bạn cần.

7. Quyền của bạn

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có các quyền hạn theo luật bảo vệ dữ liệu liên quan đến dữ liệu cá nhân như sau:

 • Yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn.

 • Yêu cầu chỉnh sửa dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn.

 • Yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn.

 • Phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

 • Yêu cầu hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

 • Yêu cầu chuyển dữ liệu cá nhân của bạn.

 • Thu hồi sự đồng ý bất cứ lúc nào.

Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào được nêu ở trên, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua qua thông tin Liên hệ (Mục 8 của Lưu ý này).

8. Các thông tin khác cần lưu ý

Bạn vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thông báo này, và nếu cần, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo thông tin chi tiết dưới đây.

 • Cập nhật: Lưu ý này có thể được cập nhật theo thời gian. Mọi cập nhật chúng tôi thực hiện cho Lưu ý này sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi đăng trên website của chúng tôi (và chúng tôi cũng sẽ gửi chúng qua email cho khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email). Bạn sẽ cần kiểm tra trên website của Ting để được cập nhật kịp thời.

 • Liên hệ: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về những thông báo hoặc thông tin này giúp chúng tôi có thể cải thiện, hãy vui lòng cho chúng tôi biết qua:

  • Ứng dụng Ting mục “Chat với Ting”.

  • Email tại hello@tingapp.vn.

  • Gửi thư đến địa chỉ: Tầng 22, Toà nhà Lim 3, 29A Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Đối tác đồng hành
Vietbank
Mastercard
Napas
Vnpat
Payoo