Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Careers at Ting

Senior Software Development Engineer (SDE II)

(English below)

Giới thiệu

Công ty Vidiva đang tìm kiếm một Senior Software Developer cùng chúng tôi tham gia và phát triển dự án ví điện tử và cổng thanh toán điện tử, nhằm mang đến cho người dùng một trải nghiệm thanh toán và quản lý tài chính cá nhân thật đơn giản, an toàn và thông minh.

Chúng tôi hiện đang dùng Flutter, Angular, Python, Java cũng như bất kỳ công nghệ hay framework nào phù hợp nhất để xử lý những bài toán của chúng tôi. Chúng tôi yêu thích áp dụng các công nghệ mới trong khi vẫn đảm bảo hệ thống ổn định và an toàn. Chúng tôi không kỳ vọng bạn là một chuyên gia, hay biết hết tất cả những công nghệ kể trên, nhưng chúng tôi kỳ vọng bạn hào hứng để biết về chúng. Khi trở thành một lập trình viên kinh nghiệm trong team, bạn sẽ có nhiệm vụ phát triển các thiết kế và giải pháp phần mềm chất lượng cho các bài toán phức tạp mà team cần thực hiện.

Work/life balance

Team của chúng tôi rất xem trọng work-life balance. Điều quan trọng không phải là số giờ mà bạn dành ra ở nhà hay ở văn phòng; điều quan trọng là cách bạn sắp xếp để mang lại năng lượng cho cả hai phần trong cuộc sống của bạn. Chúng tôi tin rằng đạt được điểm cân bằng giữa đời sống cá nhân và công việc là điều kiện tiên quyết cho hạnh phúc lâu dài và sự viên mãn. Chúng tôi tạo điều kiện linh động về thời gian làm việc và khuyến khích bạn tìm ra điểm cân bằng của riêng bạn giữa công việc và đời sống cá nhân.

Mentorship & Career Growth

Team của chúng tôi luôn tận tình trong việc hỗ trợ các thành viên mới. Chúng tôi là sự pha trộn từ nhiều level và kinh nghiệm khác nhau, và chúng tôi đang cùng nhau xây dựng một môi trường mà ở đó nêu cao tinh thần chia sẻ và hỗ trợ. Các thành viên senior trong team rất yêu thích công việc hướng dẫn one-on-one và thực hiện code review rất kỹ lưỡng nhưng nhẹ nhàng. Chúng tôi quan tâm đến việc phát triển sự nghiệp và luôn cố gắng phân công dự án dựa trên tiêu chí giúp cho các thành viên có thể phát triển toàn diện hơn cũng như giúp mọi người có thể thực hiện được các đầu việc phức tạp hơn trong tương lai.

 

Mô tả công việc

 • Phối hợp với các thành viên khác trong nhóm để thiết kế giải pháp, thử nghiệm các công nghệ mới  và đánh giá khả năng đáp ứng về công nghệ.
 • Viết các phần mềm chất lượng cao.
 • Thực hiện phát triển và bảo trì các tính năng chính của hệ thống.
 • Thực hành các chuẩn mực tốt nhất cho phát triển phần mềm.
 • Làm việc trong môi trường Agile/Scrum để hoàn thành các phần mềm chất lượng cao trong thời gian tối ưu.
 • Thiết lập các nguyên tắc kiến trúc phần mềm, lựa chọn các design patterns phù hợp.
 • Hướng dẫn và phát triển các thành viên trong nhóm, làm gương và đòi hỏi chất lượng cao đối với công việc.

 

Yêu cầu cơ bản

 • Có bằng đại học (hoặc cao hơn) trong Công nghệ thông tin hoặc các lĩnh vực liên quan.
 • 3+ năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phát triển phần mềm, xây dựng các hệ thống hoàn chỉnh đã đưa vào vận hành thực tiễn.
 • Hiểu rõ các khái niệm nền tảng của khoa học máy tính, bao gồm thuật toán, độ phức tạp, cấu trúc dữ liệu, giải quyết vấn đề và cấu trúc hướng đối tượng.
 • Kỹ năng giao tiếp lưu loát cả khi viết và khi trao đổi trực tiếp.
 • Có kinh nghiệm phát triển các software services và hiểu rõ quy trình thiết kế phần mềm để đảm bảo khả năng mở rộng, độ chịu tải và độ ổn định.
 • Có kinh nghiệm với các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng tiên tiến, bao gồm nhưng không giới hạn: Java, C/C++, C#, Objective C, Python, Javascript, hoặc Go.
 • Có khả năng làm việc trong một môi trường chuyển biến nhanh và linh động, theo một văn hóa đề cao tính hiệu quả và tinh thần chủ động trong công việc.

 

Yêu cầu nâng cao

 • Có bằng thạc sĩ hoặc các kinh nghiệm làm việc tương đương.
 • Thể hiện được kỹ năng xây dựng và vận hành các dịch vụ hoặc hệ thống có lượng giao dịch và chịu tải cao..
 • Có kinh nghiệm với các hệ thống phân tán, consistent hashing, distributed locking, replication, và load balancing.
 • Có kinh nghiệm và kỹ năng vững vàng trong lập trình, thiết kế và kiến trúc hệ thống.
 • Có kinh nghiệm sử dụng Google Cloud, AWS và/hoặc các dịch vụ cloud khác.
 • Có kiến thức về các practices và best practices trong ngành công nghiệp phần mềm đối với toàn bộ quy trình phát triển phần mềm, bao gồm coding standards, code reviews, source control management, build processes, testing và operations.
 • Có kinh nghiệm trao đổi với người dùng, với các team kỹ thuật khác, và các cấp quản lý để thu thập yêu cầu nghiệp vụ, đánh giá các giải pháp thay thế và mô tả chiến lược sản phẩm, thiết kế kỹ thuật và các tính năng của sản phẩm phần mềm.
 • Có kinh nghiệm lập trình full stack từ giao diện front-end cho user đến các hệ thống back-end.
 • Có kinh nghiệm làm việc trong môi trường Agile/Scrum.

 

Chế độ làm việc

 • Mức lương gross lên đến 3000 USD/tháng (70,000,000 VND/tháng).
 • Thời gian làm việc từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 44 giờ/tuần.
 • 18 ngày nghỉ phép trong năm.
 • 01 ngày work-from-home mỗi hai tuần.
 • Welcome kit cực dễ thương dành cho tất cả thành viên mới.
 • Môi trường làm việc năng động và vui vẻ, chúng tôi rất nghiêm túc đầu tư vào phát triển con người.
 • Macbook Pro cấu hình mạnh mẽ có thể cân tất cả mọi thể loại công việc.
 • Văn phòng xinh xắn trong một tòa nhà tráng lệ tại trung tâm quận 1.

 

(English version)

Job brief

Our Digital Wallet and Payment Gateway team is looking for a Senior Software Developer. Come join us in making payment and personal finance management simple, secure and scalable.

On any given day we use Flutter, Angular, Python, Java as well as any new technologies or frameworks that work best to solve our problems. We love to apply new technologies while making sure the system is stable and secure. We don‘t expect you to be an expert in, or know all of, the technologies listed, but we do expect you to be excited to learn about them. As an experienced engineer in this team, you will play a committed role in developing high quality software designs and solutions to our complex problems.

Work/Life Balance

Our team puts a high value on work-life balance. It isn’t about how many hours you spend at home or at work; it’s about the flow you establish that brings energy to both parts of your life. We believe striking the right balance between your personal and professional life is critical to life-long happiness and fulfillment. We offer flexibility in working hours and encourage you to find your own balance between your work and personal lives.

Mentorship & Career Growth

Our team is dedicated to supporting new members. We have a broad mix of experience levels and tenures, and we’re building an environment that celebrates knowledge sharing and mentorship. Our senior members enjoy one-on-one mentoring and thorough, but kind, code reviews. We care about your career growth and strive to assign projects based on what will help each team member develop into a better-rounded engineer and enable them to take on more complex tasks in the future.

 

Responsibilities

 • Work with other team members to investigate design approaches, prototype new technology and evaluate technical feasibility.
 • Write high quality distributed system software.
 • Perform development and maintenance of key system features.
 • Drive best practices and engineering excellence.
 • Working in an Agile/Scrum environment to deliver high quality software against aggressive schedules.
 • Establish architectural principles, selecting design patterns.
 • Mentor & grow team members across the team, leading by example and insisting on high standards.

 

Basic Qualifications

 • Bachelor’s degree (or higher) in Computer Science or related discipline.
 • 3+ years’ experience in software development building successful production software systems.
 • Strong understanding of computer science fundamentals, including algorithms, complexity analysis, data structures, problem solving, and object-oriented analysis.
 • Excellent verbal and written communication skills.
 • Experience developing software services and an understanding of design for scalability, performance and reliability.
 • Experience with modern object-oriented programming languages, including but not limited to: Java, C/C++, C#, Objective C, Python, JavaScript, or Go.
 • Proven ability to work in a fast paced, agile environment and in an ownership and results-oriented culture.

 

Preferred Qualifications

 • Master‘s degree or relevant work experience.
 • Strong demonstrated skills implementing and deploying high volume and highly scalable services.
 • Experience with distributed systems, consistent hashing, distributed locking, replication, and load balancing.
 • Strong skills and experience with programming, design, and architecture.
 • Familiarity/experience with Google Cloud, AWS and/or other cloud technologies.
 • Knowledge of professional software engineering practices & best practices for the full software development life cycle, including coding standards, code reviews, source control management, build processes, testing, and operations.
 • Experience in communicating with users, other technical teams, and management to collect requirements, evaluate alternatives and describe product strategy, technical designs, and software product features.
 • Experience in full stack development ranging from front-end user interfaces through to back-end systems.
 • Experience working in an Agile/Scrum environment.

 

What we offer

 • Gross salary up to 3000 USD/month (70,000,000 VND/month).
 • Working time from Monday to Friday, 44 hours/week.
 • 18 days of annual leave.
 • 01 work-from-home day every two weeks.
 • Fascinating welcome kit for every new employee.
 • Dynamic and joyful working environment, we seriously invest in HR development.
 • High configuration Macbook Pro to help you get your job done more effectively.
 • Cute office, fancy building, in a prime location.
Apply for this job
 
 
 
 
 
Your resume *
To attach your Resume, click here to upload from your Computer.
 
By submitting your application, you agree to our Candidate Privacy Agreement