Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Tôi có thể yêu cầu cấp lại thẻ Ting không?

Ting luôn sẵn sàng hỗ trợ nhu cầu của bạn.

Nếu bạn muốn được cấp lại Thẻ Ting do thẻ bị hư hại hoặc bị mất, hãy liên lạc ngay với Ting theo thông tin tại đây.

Nếu bạn bị mất thẻ, hãy nhớ khóa thẻ Ting của mình ngay trên ứng dụng bạn nhé!

Thẻ cấp lại sẽ có số thẻ khác với thẻ đã hỏng hoặc bị mất của bạn.

Thời gian kể từ lúc Ting chấp nhận yêu cầu cấp lại thẻ đến lúc bạn nhận được thẻ mới cũng là từ  7-10 ngày làm việc, và thẻ hiện tại của bạn sẽ bị hệ thống khóa vĩnh viễn để đảm bảo an toàn.

Khi nhận được thẻ thay thế, bạn cần tiến hành kích hoạt lại thẻ như một thẻ mới.

Thẻ Ting Visa được cấp lần đầu miễn phí cho người dùng như một ưu đãi từ Ting. Tuy nhiên, yêu cầu cấp lại thẻ thì có mức phí là 110,000 đồng.

 

Đối tác đồng hành
Vietbank
Mastercard
Napas
Vnpat
Payoo