Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Tôi có thể sử dụng thẻ Ting ở nước ngoài không?

Có bạn nhé!

Thẻ Ting là thẻ Visa Prepaid, được hỗ trợ và chấp nhận rất rộng rãi ở tất cả các ATM và điểm thanh toán chấp nhận Visa trên thế giới.

Bạn cũng có thể rút tiền mặt qua ATM tại nước ngoài, tại các ATM chấp nhận Visa. Hạn mức của giao dịch rút tiền mặt ở nước ngoài là tương đương 30 triệu đồng/ngày.

Khi bạn dùng thẻ Ting để thanh toán giao dịch bằng ngoại tệ, thì số tiền giao dịch được tính quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm giao dịch cộng với phí chuyển đổi ngoại tệ.

Đối tác đồng hành
Vietbank
Mastercard
Napas
Vnpat
Payoo