Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Tôi có nên ký tên ở mặt sau thẻ không?

Có bạn nhé!

Ký tên ở mặt sau thẻ sẽ giúp bạn để phòng trường hợp bị dùng thẻ khi mất cắp thẻ.

Thông thường thu ngân tại nơi bạn thanh toán sẽ đối chiếu chữ ký trên thẻ với chữ ký trên hoá đơn theo quy trình an toàn bảo mật. Tuy nhiên, nhiều nơi thu ngân không có thói quen này. Do đó, hãy khóa thẻ Ting ngay lập tức khi bạn phát hiện ra mình bị mất thẻ hoặc khóa thẻ trên app Ting nếu bạn nghi ngờ có điều gì đó bất thường

Đừng ngần ngại khóa thẻ vì sợ việc mở lại thẻ sẽ mất công và thời gian đi lại. Vì Ting cho bạn toàn quyền quản lý, mở và khóa thẻ Ting của bạn ngay trên app Ting mà không cần đi đâu hay nhờ ai hỗ trợ cả. Thẻ Ting của bạn là của bạn.

Đối tác đồng hành
Vietbank
Mastercard
Napas
Vnpat
Payoo