Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Thẻ Ting là gì?

Thẻ Ting Visa Prepaid là thẻ thanh toán trả trước quốc tế, đây là sản phẩm hợp tác giữ Ting và VietBank. Thẻ Ting không phải là thẻ tín dụng và số dư thẻ Ting cũng chính là số dư trong Ví Ting của bạn.

Nếu sử dụng hết tiền trong thẻ Ting, bạn cần phải nạp thêm tiền vào thẻ bằng cách nạp tiền vào Ví Ting.

Bạn có thể sử dụng thẻ Ting để thanh toán tại các cửa hàng, trung tâm thương mại, thanh toán online hoặc rút tiền trong và ngoài nước, miễn là tại nơi bạn thanh toán có chấp nhận thanh toán Visa.

Đối tác đồng hành
Vietbank
Mastercard
Napas
Vnpat
Payoo