Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Tại sao giao dịch của tôi không thành công?

Bạn kiểm tra xem tài khoản mình có đủ số dư để thực hiện giao dịch không. Bạn có thể kiểm tra số dư bằng cách xem trong app mục "Trang chủ" hoặc chọn ‘xem số dư' ở màn hình của ATM sau khi đăng nhập thành công.

Nếu tài khoản bạn có đủ số dư nhưng không thực hiện được giao dịch, vui lòng liên hệ Ting qua tính năng ‘Chat với Ting' ở ngay trong ứng dụng, hoàn toàn miễn phí 24/7. Ngoài ra, bạn có thể liên hệ hoặc gửi thông tin đến Ting qua email hello@tingapp.vn (từ 08:30 đến 17:30 thứ hai - thứ sáu trừ Lễ, Tết)

Đối tác đồng hành
Vietbank
Mastercard
Napas
Vnpat
Payoo