Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Phát hiện ra giao dịch không phải do mình thực hiện, tôi phải làm gì?

Đầu tiên, bạn cần lập tức khóa thẻ, đổi PIN thẻ, và đổi password của app Ting.

Kiểm tra lại lần nữa xem giao dịch đó có phải do mình hoặc người thân mà bạn cho thông tin thẻ hay không, hoặc do bạn lưu thông tin thẻ trên máy tính và người thân của bạn có thao tác đặt hàng . Bạn cũng nên kiểm tra lại nếu có dùng thẻ Ting để thanh toán cho các dịch vụ online, mua gói thành viên định kỳ trên các ứng dụng qua Apple Appstore hoặc Google Playstore.

Nếu chắc chắn rằng giao dịch đó không phải do bạn hoặc người thân thực hiện, hãy liên hệ với Ting và thông tin chi tiết về các giao dịch bất thường, Ting sẽ hỗ trợ bạn thực yêu các yêu cầu tra soát, đối soát theo quy trình của Tổ chức Thẻ Quốc tế Visa.

Hãy liên hệ với Ting qua tính năng ‘Chat với Ting' ở ngay trong app hoặc qua email hello@tingapp.vn (từ 08:30 đến 17:30 thứ hai - thứ sáu trừ Lễ, Tết)

Lưu ý rằng việc yêu cầu tra soát, đối soát có thể phát sinh chi phí cho chính bạn nếu Tổ chức Thẻ Quốc tế Visa và các bên liên quan chứng minh được yêu cầu không chính đáng và bạn chịu trách nhiệm về giao dịch liên quan. Thời gian thực hiện tra soát, đối soát có thể lên đến 60 ngày, và quyết định của Tổ chức Thẻ Quốc tế Visa là quyết định sau cùng.

Khoá thẻ Ting:

Bạn có thể khoá thẻ sau khi đăng nhập thành công vào tài khoản ví Ting:

 • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Ting trên ứng dụng
 • Bước 2: Ở giao diện chính, chọn “Menu" 
 • Bước 3: Chọn “Quản lý thẻ Ting"
 • Bước 4: Chọn “Tạm khoá thẻ" 

Thiết lập PIN mới:

 • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Ting trên ứng dụng
 • Bước 2: Ở giao diện chính, chọn “Menu" 
 • Bước 3: Chọn “Quản lý thẻ Ting" 
 • Bước 4: Chọn “Đổi mã PIN"
 • Bước 5: Nhập mật khẩu của ví Ting
 • Bước 6: Nhập mã OTP tin nhắn 
 • Bước 7: Nhập PIN mới theo hướng dẫn (PIN mới không được trùng lặp với 5 PIN gần nhất)
Đối tác đồng hành
Vietbank
Mastercard
Napas
Vnpat
Payoo