Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Làm thế nào để đổi mã PIN của Thẻ Ting?

Bạn có thể thay mã PIN sau khi đăng nhập thành công vào tài khoản Ting trên ứng dụng:

  • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Ting trên ứng dụng
  • Bước 2: Ở trang chủ, chọn 'Menu'
  • Bước 3: Chọn 'Quản lý thẻ Ting'
  • Bước 4: Chọn 'Đổi mã PIN'
  • Bước 5: Nhập mật khẩu của ví Ting
  • Bước 6: Nhập mã OTP được gửi qua SMS
  • Bước 7: Nhập PIN (6 số) mới theo hướng dẫn.

Để đảm bảo an toàn cho bạn, hệ thống yêu cầu mã PIN mới không được trùng lặp với 5 mã PIN gần nhất.

Bạn chỉ có thể thiết lập hoặc đổi mã PIN trên ứng dụng Ting mà thôi, Ting không hỗ trợ thiết lập hoặc đổi mã PIN trên máy ATM.

Đối tác đồng hành
Vietbank
Mastercard
Napas
Vnpat
Payoo