Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Hạn mức giao dịch thẻ Ting là bao nhiêu?

Hạn mức của thẻ Ting Visa Prepaid không vượt quá hạn mức ví Ting của bạn, đồng thời cũng không vượt quá 100 triệu đồng/tháng.

Điều tuyệt vời là bạn hoàn toàn có thể điểu chỉnh các hạn mức khác nhau cho các loại hình giao dịch thẻ khác nhau, ngay trên app Ting, bao gồm:

  • Hạn mức mỗi lượt giao dịch;
  • Hạn mức mỗi lượt rút tiền mặt.

Ngoài ra, khi bạn dùng thẻ Ting VISA Prepaid, bạn cũng nên lưu ý hạn mức trong ngày như bên dưới:

  • Rút tiền tại máy ATM (có logo Visa): tối đa 30 triệu mỗi ngày với tối đa 10 lần rút, mỗi lần rút tối đa 10 triệu tại trụ ATM của Vietbank (số tiền tối đa cho mỗi lần rút sẽ phụ thuộc vào chính sách của mỗi Ngân hàng chủ quản máy ATM đó). Chi tiết tại
  • Giao dịch tại máy POS: tối đa 50 triệu mỗi lần, tối đa 50 lần và 100 triệu mỗi ngày
  • Giao dịch trực tuyến eCom: tối đa 100 triệu mỗi lần, tối đa 20 lần và 100 triệu mỗi ngày.

Thay đổi hạn mức:

  • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Ting trên ứng dụng
  • Bước 2: Ở trang chủ, chọn 'Menu'
  • Bước 3: Chọn 'Quản lý thẻ Ting'
  • Bước 4: Chọn 'Hạn mức giao dịch'
  • Bước 5: Thay đổi hạn mức mong muốn ở từng mục.

Bạn có thể mở rộng hạn mức của ví Ting (không phải của thẻ Ting) khi đăng ký Ting Merchant hoặc Ting Business, liên hệ với Ting qua 'Chat với Ting' để được hỗ trợ thêm.

 

Đối tác đồng hành
Vietbank
Mastercard
Napas
Vnpat
Payoo