Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Tôi nhập sai thông tin khi thanh toán hoá đơn và giao dịch đã thành công

Ting khuyến nghị bạn nên kiểm tra thông tin thật cẩn thận trước khi tiến hành thanh toán. Vì số tiền sẽ được chuyển tới nhà cung cấp ngay khi lệnh thanh toán thành công.

Ting không thể hỗ trợ bạn thực hiện hủy lệnh giao dịch và hoàn tiền trong trường hợp này. Dẫu vậy, Ting vẫn sẽ giúp cung cấp các thông tin, bằng chứng giao dịch để bạn liên hệ với nhà cung cấp và đề nghị họ hỗ trợ giải quyết.

Đối tác đồng hành
Vietbank
Mastercard
Napas
Vnpat
Payoo