Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Tôi có thể thanh toán tiền điện cho khu vực nào?

Bạn có thể thanh toán hoá đơn điện trên Ting cho các khu vực sau:

STT Khu vực Số điện thoại
1 EVN Miền Bắc 1900 6769
2 EVN Miền Nam 1900 1006
3 EVN Miền Trung 1900 1909
4 EVN Hà Nội 1900 1288
5 EVN Hồ Chí Minh 1900 545454

Để biết hoá đơn điện của mình có thuộc khu vực thanh toán được qua Ting không, bạn xem Mã khách hàng có thể được tìm thấy trên 'Giấy biên nhận thanh toán tiền điện' hoặc trên 'Hoá đơn tiền điện' và bắt đầu bằng chữ P. Bạn cũng có thể gọi điện đến Tổng đài Trung tâm Chăm sóc Khách hàng theo từng nhà cung cấp để biết mã số khách hàng nhanh nhất.

Đối tác đồng hành
Vietbank
Mastercard
Napas
Vnpat
Payoo