Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Tôi có thể thanh toán được những hóa đơn nào trên Ting?

Bạn có thể thanh toán các hoá đơn có nhà cung cấp được kết nối với Ting, bao gồm:

  1. Hoá đơn tiền Điện
  2. Hoá đơn tiền Nước
  3. Hóa đơn Internet
  4. Hoá đơn Truyền hình 
  5. Học phí
  6. Thẻ thẻ cào điện thoại, thẻ Data

Ting sẽ vẫn liên tục kết nối để mang đến cho bạn nhiều tiện ích hơn nữa, và thông tin sẽ cập nhật thường xuyên.

Đối tác đồng hành
Vietbank
Mastercard
Napas
Vnpat
Payoo