Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Số tiền cần thanh toán được thông báo trên Ting khác với số tiền cước nhà cung cấp đã thông báo cho tôi

Số tiền hoá đơn hiển thị trên ứng dụng hoàn toàn là từ hệ thống của nhà cung cấp dịch vụ gửi thông tin sang hệ thống của Ting.

Số tiền tại thời điểm truy vấn có thể cao hơn số tiền trên hóa đơn ban đầu nếu bạn trễ hạn thanh toán và nhà cung cấp có thêm phí phạt hoặc phí mở lại dịch vụ. Các phí này hoàn toàn do nhà cung cấp quy định và thu, Ting chỉ thực hiện dịch vụ trả hóa đơn thay bạn.

Trong trường hợp có chênh lệch về cước phí:

  • Nếu giao dịch chưa được thực hiện: Ting khuyên bạn không thực hiện giao dịch, mà hãy thông báo với Ting kèm ảnh chụp thông báo cước của nhà cung cấp.
  • Nếu giao dịch đã được thực hiện: bạn vui lòng chụp lại thông báo tiền cước từ nhà cung cấp + ảnh chụp màn hình biên lai số tiền đã trả trên Ting, Ting sẽ giúp bạn kiểm tra với nhà cung cấp.
Đối tác đồng hành
Vietbank
Mastercard
Napas
Vnpat
Payoo