Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Hướng dẫn thanh toán Học phí
  • Bước 1: Từ màn hình chính của ứng dụng, chọn tính năng 'Thanh toán hoá đơn'
  • Bước 2: Chọn 'Thêm hóa đơn'
  • Bước 3: Trong ô Chọn dịch vụ, chọn hoá đơn 'Học phí'
  • Bước 4: Chọn tên Trường
  • Bước 5: Nhập mã khách hàng
  • Bước 6: Chọn 'Tiếp tục'
  • Bước 7: Chọn 'Xác nhận'

Danh sách Trường học Ting hỗ trợ thanh toán hóa đơn: FUNIX, FPT Polytechnic, Topica Native, SSC – Ngôi nhà xanh.

Đối tác đồng hành
Vietbank
Mastercard
Napas
Vnpat
Payoo