Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Hướng dẫn thanh toán hoá đơn Nước
 • Bước 1: Từ màn hình chính của ứng dụng, chọn tính năng 'Thanh toán hoá đơn'
 • Bước 2: Chọn 'Thêm hóa đơn'
 • Bước 3: Trong ô Chọn dịch vụ, chọn hoá đơn 'Nước'
 • Bước 4: Chọn Khu vực/ Nhà cung cấp dịch vụ
 • Bước 5: Nhập mã khách hàng. Mã khách hàng trên hoá đơn nước thường có các tên khác là: Mã danh bộ (MDB), Danh bộ (DB), Số danh bộ (SDB), Mã KH. Bạn có thể tìm thấy Mã KH trên:
  1. Hoá đơn tiền nước, giấy báo tiền nước, SMS, email. hoá đơn GTGT trên website của các công ty cấp phát nước
  2. Liên hệ nhân viên CSKH của các công ty cấp phát nước về hoá đơn thanh toán. Nếu liên lạc với nhân viên CSKH, bạn sẽ cần cung cấp thông tin chủ hộ và số điện thoại đăng ký (các thông tin khác có thể được yêu cầu tuỳ theo công ty cấp nước)
 • Bước 6: Chọn 'Tiếp tục'
 • Bước 7: Nếu thông tin hoá đơn đã chính xác, chọn 'Xác nhận'

Danh sách khu vực Ví Ting hỗ trợ thanh toán hóa đơn Nước tại đây.

Đối tác đồng hành
Vietbank
Mastercard
Napas
Vnpat
Payoo