Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Hướng dẫn thanh toán hoá đơn Điện
  • Bước 1: Từ màn hình chính của ứng dụng, chọn tính năng 'Thanh toán hoá đơn'
  • Bước 2: Chọn 'Thêm hóa đơn'
  • Bước 3: Trong ô Chọn dịch vụ, chọn hoá đơn 'Điện'
  • Bước 4: Chọn Khu vực/ Nhà cung cấp dịch vụ
  • Bước 5: Nhập mã khách hàng. Mã khách hàng có thể được tìm thấy trên 'Giấy biên nhận thanh toán tiền điện' hoặc trên 'Hoá đơn tiền điện' và bắt đầu bằng chữ P
    Bạn cũng có thể gọi điện đến Tổng đài Trung tâm Chăm sóc khách hàng theo danh sách bên dưới để được cung cấp mã KH nhanh nhất
  • Bước 6: Chọn 'Tiếp tục'
  • Bước 7: Nếu thông tin hoá đơn đã chính xác, chọn 'Xác nhận'

Danh sách EVN các khu vực Ví Ting hỗ trợ thanh toán tại đây.

Đối tác đồng hành
Vietbank
Mastercard
Napas
Vnpat
Payoo