Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Hạn mức thanh toán hoá đơn trên Ting là bao nhiêu?

Ting không quy định hạn mức thanh toán riêng cho chức năng thanh toán hoá đơn trên Ting.

Tuy nhiên, thanh toán hóa đơn cũng sẽ được tính vào tổng hạn mức giao dịch hàng tháng của ví điện tử, hiện nay được Ngân hàng Nhà nước quy định là 100 triệu đồng mỗi tháng.

Nếu bạn cần hạn mức lớn hơn 100 triệu đồng mỗi tháng, Ting sẽ sớm ra mắt tài khoản Ting Merchant và Ting Business để đáp ứng nhu cầu hạn mức lên đến 500 triệu đồng mỗi tháng.

Hãy 'Chat với Ting' nếu bạn cần thêm thông tin nhé.

Đối tác đồng hành
Vietbank
Mastercard
Napas
Vnpat
Payoo