Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Tôi phát hiện giao dịch bất thường trên ví của mình

Nếu bạn phát hiện giao dịch bất thường trên tài khoản ví Ting của mình, hãy ngay lập tức thay đổi mật khẩu, và báo với Ting, mô tả về bất thường đó.

Ting khuyến khích bạn điền 'ghi chú' cho mỗi giao dịch chuyển tiền để bạn dễ dàng xem xét lại các giao dịch của mình và nhận ra bất thường nếu có.

Bạn hãy xem qua các khuyến nghị của Ting về bảo mật và bảo vệ tài khoản của mình tại đây nhé nhé.

Đối tác đồng hành
Vietbank
Mastercard
Napas
Vnpat
Payoo