Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Tôi không thể liên kết ví với tài khoản ngân hàng

Nếu bạn không thể liên kết Ví Ting với tài khoản ngân hàng của bạn, hãy kiểm tra:

  • Không nhận được OTP: hãy kiểm tra số điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng, vì OTP sẽ được gửi về số đó;

  • Tài khoản ngân hàng của bạn cần được kích hoạt Internet Banking để có thể liên kết với ví. Nếu chưa, bạn hãy đến chi nhánh ngân hàng gần nhất để yêu cầu và được hỗ trợ kích hoạt.

Ngoài ra, bạn cũng có thể liên kết ví Ting với thẻ ghi nợ nội địa NAPAS của rất nhiều ngân hàng, và nạp tiền từ thẻ vào ví rất dễ dàng (tính năng đang bảo trì).

Hãy 'Chat với Ting' nếu bạn cần trợ giúp thêm.

Danh sách Ngân hàng liên kết với Ting

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - VIETBANK (VBB)

Hotline: 1800 1122

Danh sách chi nhánh

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (Đang bảo trì)

Hotline: 1900 9247

Danh sách chi nhánh

Ngân hàng TMCP Phương Đông - OCB (Sắp hỗ trợ)

Hotline: 1800 6678

Danh sách chi nhánh

 

Đối tác đồng hành
Vietbank
Mastercard
Napas
Vnpat
Payoo