Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Làm thế nào để đóng tài khoản ví

Để đóng tài khoản trên App Ting, bạn có thể thực hiện theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào tài khoản ví trên app Ting.
 2. Truy cập mục Menu > Bảo mật > Đóng tài khoản.
 3. Kiểm tra và đảm bảo thỏa mãn các điều kiện đóng tài khoản như sau:
  • Không có khoản nợ chưa thanh toán
  • Không có giao dịch đang xử lý
  • Thẻ Ting đã được đóng
  • Số dư trong ví bằng 0
  • Đã hủy liên kết với ngân hàng
 4. Nếu đã thỏa các điều kiện trên, chọn Tiếp tục đóng tài khoản để gửi yêu cầu đóng tài khoản đến Ting.

Ting sẽ xử lý yêu cầu đóng tài khoản của bạn trong vòng 180 ngày. Trong thời gian chờ xử lý, ví của bạn sẽ chuyển sang trạng thái tạm khóa. Nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng, bạn hãy ‘Chat với Ting’ để hủy yêu cầu đóng tài khoản. Sau thời hạn này, tài khoản của bạn sẽ bị xóa vĩnh viễn và không thể khôi phục.

Sau khi tài khoản bị xóa, toàn bộ dữ liệu liên quan đến tài khoản và quá trình sử dụng của bạn sẽ được xóa khỏi hệ thống của Ting, trừ các thông tin, hồ sơ bắt buộc phải lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Đối tác đồng hành
Vietbank
Mastercard
Napas
Vnpat
Payoo