Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Làm sao để thay đổi số điện thoại, email, hoặc địa chỉ của tôi?

Ting hỗ trợ bạn thay đổi, cập nhật các thông tin cá nhân của bạn ngay trên ứng dụng Ting, sau khi bạn đã đăng nhập thành công.

Trên trang chủ ứng dụng, bạn vào Menu, rồi vào 'Thông tin cá nhân' bằng cách nhấn vào ảnh đại diện hoặc tên của bạn. Tại đây, bạn có thể cập nhật:

  • Ảnh đại diện;
  • Biệt danh (nickname);
  • Số điện thoại, lưu ý là OTP sẽ được gửi về số điện thoại mới khi bạn lưu cập nhật thành công;
  • Địa chỉ email, cũng lưu ý tương tự, OTP sẽ được gửi về email được lưu mới;
  • Địa chỉ liên hệ, Ting sẽ gửi thẻ Ting đến bạn theo địa chỉ này.

Bạn cũng có thể xem lại thông tin trên giấy tờ tùy thân đã KYC. Nhưng riêng mục này thì bạn chỉ có thể xem chứ không tự chỉnh sửa được.

Để bảo vệ tài khoản của bạn, các yêu cầu cập nhật số điện thoại hay email đều sẽ phải xác thực 2 bước, bằng 'mật khẩu' cộng với OTP qua email (nếu đổi số điện thoại) hoặc qua số điện thoại (nếu đổi email).

Đối tác đồng hành
Vietbank
Mastercard
Napas
Vnpat
Payoo