Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Làm gì khi quên mật khẩu

Nếu bạn quên mật khẩu đăng nhập, đừng lo lắng, hãy chọn ‘Quên mật khẩu’ ở giao diện đăng nhập:

  • Bước 1: Mở app Ting trên điện thoại của bạn
  • Bước 2: Nhập số điện thoại/email đã đăng ký tài khoản Ting
  • Bước 3: Nhập OTP được gửi đến số điện thoại/email đăng nhập
  • Bước 4: Chọn ‘Quên mật khẩu?'
  • Bước 5: Nhập OTP được gửi đến email (nếu đăng nhập bằng số điện thoại) hoặc số điện thoại (nếu đăng nhập bằng email)
  • Bước 6. Nhập mật khẩu mới và xác nhận lại mật khẩu mới lần nữa

Bạn đã hoàn thành việc cài đặt lại mật khẩu và có thể sử dụng tài khoản Ting của mình trên ứng dụng. 

Nếu bạn gặp vấn đề về mật khẩu, hãy liên hệ với Ting bằng các hình thức sau: 

(từ 08:30 đến 17:30 thứ hai - thứ sáu trừ Lễ, Tết)

Để đảm bảo an toàn, Ting chỉ tiếp nhận và hỗ trợ các yêu cầu về tài khoản và mật khẩu từ số điện thoại hoặc email chính chủ đã đăng ký khi tạo tài khoản.

Đối tác đồng hành
Vietbank
Mastercard
Napas
Vnpat
Payoo