Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Tại sao cửa hàng quét mã Ting - QR của tôi không thành công?

Bạn cần dùng chức năng quét mã QR của app Ting để quét mã QR của cửa hàng (bao gồm đối tác của Ting và đối tác của VNPAY).

Bạn có thể tham khảo các thao tác đơn giản tại đây để thanh toán dễ dàng nhé.

Đối tác đồng hành
Vietbank
Mastercard
Napas
Vnpat
Payoo