Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Mã QR là gì

Mã QR là viết tắt của từ Quick Response, đây là một dạng thông tin được mã hóa giúp bạn chuyển thông tin được nhanh, an toàn và bảo mật hơn.

Bạn có thể thực hiện thanh toán bằng cách dùng app Ting quét mã QR tại các đối tác của Ting hoặc những cửa hàng có hỗ trợ quét mã VNPAY-QR.

Đối tác đồng hành
Vietbank
Mastercard
Napas
Vnpat
Payoo