Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Nơi nào chấp nhận quét mã QR qua app Ting?

Ting giúp bạn có trải nghiệm tốt nhất bằng mã QR khi:

  • Chuyển tiền giữa người dùng Ting với nhau;
  • Tại các cửa hàng là đối tác của Ting (Sắp ra mắt);
  • Tại các cửa hàng có mã VNPAY QR.
Đối tác đồng hành
Vietbank
Mastercard
Napas
Vnpat
Payoo