Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Ting có tính phí không?

Ting không yêu cầu số dư tối thiểu trong tài khoản, không thu phí đăng ký, phí sử dụng ứng dụng, kể cả việc phát hành và gửi thẻ Ting Visa lần đầu tới tận tay bạn.

Ting sẽ miễn phí hoặc áp dụng các mức phí khác nhau tùy theo dịch vụ mà bạn sử dụng. Chi tiết bạn tham khảo thêm ở đây nha.

Đối tác đồng hành
Vietbank
Mastercard
Napas
Vnpat
Payoo