Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Tiền của tôi ở ví Ting có an toàn không?

Ting tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Ngân hàng Nhà nước và áp dụng các công nghệ tiêu chuẩn quốc tế về bảo mật hệ thống công nghệ thông tin.

Số dư tài khoản Ting của bạn được đảm bảo bằng số tiền tương ứng tại tài khoản đảm bảo của Ting đặt tại ngân hàng Vietbank và các ngân hàng lớn khác.

Ting cũng đã đạt được chứng chỉ bảo mật quốc tế PCI-DSS cấp độ 1 (cao nhất). PCI-DSS là tiêu chuẩn bảo mật về công nghệ thanh toán và thẻ cao nhất trên thế giới. Hầu hết các ngân hàng lớn đều phải có chứng chỉ này, và phải cập nhật, thẩm định lại thường xuyên để đảm bảo an ninh bảo mật cho khách hàng.

Song song, Ting khuyến nghị bạn xem qua các lưu ý về bảo mật để bạn tự bảo vệ tài khoản Ting của mình khỏi các nguy cơ xâm nhập và lừa đảo.

Đối tác đồng hành
Vietbank
Mastercard
Napas
Vnpat
Payoo