Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Làm thế nào để liên hệ với Ting?

Ting rất vui được hỗ trợ và lắng nghe bạn. Để liên hệ với Ting một cách nhanh nhất, Ting đề xuất bạn sử dụng tính năng ‘Chat với Ting’ có sẵn trên ứng dụng, kênh này sẽ hỗ trợ hoàn toàn miễn phí.

Ngoài ra, bạn có thể liên hệ với Ting qua một trong các kênh sau:

(từ 08:30 đến 17:30 thứ hai - thứ sáu trừ Lễ, Tết)

Đối tác đồng hành
Vietbank
Mastercard
Napas
Vnpat
Payoo