Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Ting liên kết với các ngân hàng nào?

Ting có liên kết với các ngân hàng lớn và uy tín để cung cấp các dịch vụ nạp tiền, rút tiền giữa ví Ting và tài khoản ngân hàng của người dùng.

Bên dưới là các ngân hàng liên kết, hợp tác chính thức với Ting. Bạn có thể liên kết rất dễ dàng tài khoản đang có tại các ngân hàng này với ví Ting của bạn. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy đến các chi nhánh, phòng giao dịch gần nhất để được hỗ trợ.

Ting vẫn liên tục kết nối, mở rộng thêm danh sách này, và sẽ cập nhật thường xuyên.

Danh sách Ngân hàng liên kết với Ting

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín - VIETBANK (VBB)

Hotline: 1800 1122

Danh sách chi nhánh

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV (đang bảo trì)

Hotline: 1900 9247

Danh sách chi nhánh

Ngân hàng TMCP Phương Đông - OCB (sắp hỗ trợ)

Hotline: 1800 6678

Danh sách chi nhánh

Đối tác đồng hành
Vietbank
Mastercard
Napas
Vnpat
Payoo