Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Rút tiền từ tài khoản ví về tài khoản ngân hàng

Bạn luôn có thể rút tiền từ tài khoản ví của mình về tài khoản ngân hàng bạn đã thực hiện liên kết với ví. 

  • Bước 1: Chọn dấu '+' trong ô số dư ví, rồi chọn 'Rút tiền'
  • Bước 2: Nhập số tiền muốn rút. Lưu ý là số tiền này có quy định tối thiểu bởi các ngân hàng, thường là 10,000đ hoặc 20,000đ; và bạn cũng chỉ có thể rút tối đa là số dư đang có trong ví mà thôi
  • Bước 3: Chọn tài khoản/ngân hàng bạn muốn rút tiền về trong số các tài khoản bạn đã liên kết với ví. Bạn cũng có thể thêm tài khoản liên kết nếu muốn
  • Bước 4: Xác nhận bằng mật khẩu hoặc phương pháp xác nhận bạn đã cài đặt

Hiện tại, bạn chỉ có thể rút tiền về tài khoản ngân hàng liên kết chứ chưa thể rút tiền về thẻ ATM NAPAS liên kết. Tuy nhiên, tính năng này đang được xây dựng và sẽ sớm được cung cấp.

Đối tác đồng hành
Vietbank
Mastercard
Napas
Vnpat
Payoo