Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Ngân hàng đã trừ tiền nhưng tiền trong ví lại chưa tăng lên

Trong hầu hết trường hợp, số dư trong ví sẽ được tăng ngay lập tức hoặc trong vòng một vài phút sau khi hoàn thành nạp tiền.

Nếu bạn đã hoàn thành nạp tiền trong app và chờ hơn 5 phút nhưng ví của bạn vẫn chưa được nạp tiền, hãy kiểm tra lại trạng thái giao dịch trong mục 'Hoạt động'.

Nếu giao dịch nạp tiền vẫn được hiển thị trạng thái là thành công nhưng số dư ví vẫn chưa ghi nhận, bạn hãy 'Chat với Ting' để đội ngũ Ting giúp bạn kiểm tra giao dịch trên hệ thống.

Hãy an tâm rằng bạn sẽ không bị mất số tiền đó đâu nhé!

Đối tác đồng hành
Vietbank
Mastercard
Napas
Vnpat
Payoo