Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Nạp tiền từ Ngân hàng liên kết vào Ví Ting

Cách nạp tiền từ Tài khoản Ngân hàng liên kết vào ví Ting

  • Bước 1: Chọn tính năng 'Nạp tiền'
  • Bước 2: Nhập số tiền cần nạp
  • Bước 3: Chọn nguồn tiền là Tài khoản ngân hàng liên kết
  • Bước 4: Nhập OTP để xác nhận liên kết
  • Bước 5: Hoàn thành

Bạn có thể tham khảo danh sách Ngân hàng mà Ting liên kết tại đây

 

Đối tác đồng hành
Vietbank
Mastercard
Napas
Vnpat
Payoo