Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Nạp tiền, chuyển tiền không thành công

Nếu nạp tiền hoặc chuyển tiền không thành công, bạn hãy kiểm tra lần lượt các việc sau:

  • Không đủ số dư khả dụng: số dư Ví/số dư tài khoản ngân hàng của bạn đủ cho lệnh chuyển tiền hay không? Ví Ting cho phép bạn chuyển hết số dư Ví, tuy nhiên các ngân hàng có thể có yêu cầu số dư tối thiểu trong tài khoản, ví dụ 50.000Đ;

  • Không đủ số tiền tối thiểu: ví Ting không ràng buộc, nhưng các ngân hàng có quy định về số tiền tối thiểu cho mỗi giao dịch chuyển tiền, thông thường là 10.000đ hoặc 20.000đ. App Ting sẽ hiển thị thông báo cụ thể ngay khi bạn yêu cầu lệnh chuyển tiền dưới mức tối thiểu đó;

  • Vượt quá hạn mức giao dịch: tổng số tiền mà bạn giao dịch trong tháng, tính từ ngày 1 đến ngày cuối tháng, bao gồm các giao dịch thanh toán và chuyển tiền đến tài khoản ví Ting khác không được vượt quá 100 triệu đồng. App Ting sẽ hiện thông báo cụ thể nếu bạn vượt quá hạn mức pháp định này.

Trong trường hợp bạn cần hạn mức cao hơn 100 triệu đồng mỗi tháng, Ting có thể hỗ trợ bạn nâng hạn mức lên đến 500 triệu đồng mỗi tháng, dành cho tài khoản Ting Merchant hoặc Ting Business. Hãy 'Chat với Ting' để được hỗ trợ.

Đối tác đồng hành
Vietbank
Mastercard
Napas
Vnpat
Payoo