Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Làm thế nào để chia tiền nhóm

Chia tiền nhóm là một tính năng tiện lợi trên Ting, giúp bạn dễ dàng tính số tiền và thuận tiện cho bạn bè trả tiền lại cho bạn các khoản bạn đã đại diện trả trước. Đó có thể là một bữa ăn trưa, một đơn hàng trà sữa, hoặc một phần quà sinh nhật cho người đồng nghiệp yêu quý...

  • Bước 1: Chọn 'Chia tiền nhóm' từ trang chủ trên app
  • Bước 2: Chọn khoản chi tiêu cần chia, hoặc tạo 'Chi tiêu mới', điền số tiền và các mô tả cho khoản chi tiêu cần chia cho nhóm
  • Bước 3: Chọn những người bạn muốn chia tiền
  • Bước 4: Kiểm tra lại thông tin số tiền, những người cần chia, rồi nhấn 'Hoàn thành'

Những người trong nhóm sẽ nhận được một thông báo trên app về yêu cầu chia tiền của bạn. Bạn cũng sẽ nhận được một thông báo cho mỗi khi có một người thực hiện chuyển tiền cho bạn theo yêu cầu chia tiền nhóm.

Bạn luôn có thể xem lại các thông báo này trong thẻ 'Ting Ting' ở trang chủ app nhé.

 

Đối tác đồng hành
Vietbank
Mastercard
Napas
Vnpat
Payoo