Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Chuyển tiền và nhận tiền từ người chưa dùng Ting

Ting hiểu rằng bạn có nhu cầu chuyển tiền và nhận tiền từ người khác, kể cả những người chưa sử dụng Ting.

Tính năng này đang được Ting xây dựng. Khi ra mắt, nó sẽ giúp bạn có thể chuyển tiền từ tài khoản ví Ting đến bất kỳ tài khoản ngân hàng tại Việt Nam; và ngược lại, có thể nhận tiền vào ví Ting từ chuyển khoản ngân hàng.

Ting sẽ thông báo với bạn khi tính năng này được triển khai. Hãy chờ Ting nhé!

Đối tác đồng hành
Vietbank
Mastercard
Napas
Vnpat
Payoo