Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Tôi không tải được ứng dụng Ting

Nếu không tải được App Ting, bạn có thể kiểm tra các bước theo thứ tự sau:

  • Kiểm tra xem điện thoại của bạn đang có kết nối tốt với mạng 3G/4G, hoặc Wifi có internet hoạt động;
  • Kiểm tra xem điện thoại của bạn còn đủ dung lượng bộ nhớ trên 100MB;
  • Kiểm tra xem tài khoản Apple ID (iOS) hoặc Google (Android) của bạn đã được đăng nhập và cập nhật;
  • Tắt điện thoại và khởi động lại, sau đó thử tải ứng dụng lần nữa.

Nếu đã tải được ứng dụng Ting nhưng không mở ứng dụng được, hãy xóa ứng dụng và tải lại, và đảm bảo điện thoại của bạn đang kết nối internet.

Tips:

  • Bạn có thể chuyển điện thoại sang chế độ máy bay trong vài giây rồi tắt chế độ máy bay để làm mới kết nối 3G/4G/Wifi.
  • Với iPhone, bạn vào Setting/General/iPhone Storage, nếu dung lượng đã đầy, bạn có thể tìm và xóa bớt các dữ liệu/ứng dụng không còn cần thiết. Bạn cũng có thể tìm tính năng tương tự trên điện thoại Android.
Đối tác đồng hành
Vietbank
Mastercard
Napas
Vnpat
Payoo