Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Thay đổi thông tin Giấy tờ tùy thân sau khi KYC

Bạn không thể thay đổi thông tin của GTTT sau khi đã Xác thực danh tính (KYC) thành công.

Ting hỗ trợ tính năng giúp bạn có thể thay đổi một số thông tin khác như số điện thoại, email, địa chỉ trực tiếp trên app Ting bằng cách vào 'Menu', chọn 'Thông tin tài khoản' và thay đổi thông tin.

Ting lưu ý rằng, thông tin địa chỉ mà bạn thay đổi là địa chỉ mà Ting sẽ liên hệ bạn chứ không phải là địa chỉ được in trên GTTT.

Đối tác đồng hành
Vietbank
Mastercard
Napas
Vnpat
Payoo