Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Tạo tài khoản Ting và mật khẩu

Các bước để tạo tài khoản Ting rất đơn giản như sau:

  • Bước 1: Mở ứng dụng Ting trên điện thoại của bạn;
  • Bước 2: Nhập số điện thoại của bạn (hoặc chọn đăng ký bằng email rồi nhập email của bạn);
  • Bước 3: Nhập OTP được gửi qua tin nhắn đến số điện thoại (hoặc gửi đến địa chỉ email) mà bạn vừa đăng ký;
  • Bước 4: Nhập thêm email của bạn (hoặc số điện thoại của bạn) và xác nhận OTP được gửi đến email (hoặc số điện thoại) của bạn;
  • Bước 5: Nhập mật khẩu của riêng bạn và xác nhận lại mật khẩu lần nữa.

Bạn đã hoàn thành việc tạo tài khoản Ting. Xin hãy lưu ý rằng, bằng việc tạo và sử dụng tài khoản Ting, bạn đã đồng ý với các Điều kiện và Điều khoản của Ting.

Tiếp theo, để đảm bảo an toàn và tuân thủ quy định của Nhà nước Việt Nam, bạn cần thực hiện thủ tục xác thực danh tính (KYC) theo các bước được hướng dẫn trên ứng dụng.

Đối tác đồng hành
Vietbank
Mastercard
Napas
Vnpat
Payoo