Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Làm thế nào để liên kết ví với tài khoản ngân hàng

Bạn cần sử dụng thông tin tài khoản Ngân hàng có liên kết với Ting và thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Mở app Ting trên điện thoại của bạn, chọn ‘Liên kết tài khoản’ ngay trên trang chủ hoặc vào ‘Menu’/ ‘Thẻ/tài khoản liên kết’
  • Bước 2: Chọn ngân hàng mà bạn muốn liên kết
  • Bước 3: Xác nhận số điện thoại đăng ký của bạn; lưu ý rằng số điện thoại đăng ký tài khoản Ting và TKNH phải là một
  • Bước 4: Nhập số tài khoản (hoặc số thẻ) ngân hàng của bạn, và kiểm tra/điều chỉnh các thông tin họ tên, số GTTT, rồi xác nhận
  • Bước 5: Nhập OTP do ngân hàng của bạn gởi đến, rồi xác nhận

Danh sách các Ngân hàng có liên kết với Ting tại đây

Đối tác đồng hành
Vietbank
Mastercard
Napas
Vnpat
Payoo