Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Chào mừng bạn ghé thăm blog của Ting
Huyền Tôn Nữ Cát Tường
Quản lý tài chính cá nhân đã thay đổi cuộc đời tôi như thế nào
22 Tháng 7, 2021
Từ khi biết đến khái niệm chi tiêu “ngân sách dựa vào số không” (zero-based budget) và bám sát nó theo phương pháp riêng phù hợp với mình, tôi đã cảm thấy tự do hoàn toàn với đồng tiền mình làm ra.
Đối tác đồng hành
Vietbank
Mastercard
Napas
Vnpat
Payoo