Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Biểu phí
Phiên bản v1.0, 20 tháng 10 năm 2020
 
Loại giao dịch Mức phí
Nạp tiền vào ví Miễn phí
Rút tiền về tài khoản ngân hàng Miễn phí
Chuyển tiền từ số dư ví Miễn phí
Chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng Miễn phí
Thanh toán hóa đơn Miễn phí
Chát với Ting để được hỗ trợ Miễn phí
Đối tác đồng hành
Vietbank
Mastercard
Napas
Vnpat
Payoo