Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Biểu phí
Phiên bản v1.1, 24 tháng 06 năm 2021
 
1. Biểu phí tài khoản Ting
Loại phí Mức phí
Phí mở tài khoản Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Phí duy trì tài khoản Miễn phí
Phí chuyển khoản đến tài khoản Ting Miễn phí
Phí chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng Miễn phí
Phí chuyển khoản/ nhận tiền qua Ting QR Miễn phí
Phí thanh toán qua VNPAY QR Miễn phí
Phí nạp tiền Miễn phí
Phí rút tiền Miễn phí
2. Biểu phí thẻ Ting
Loại phí Mức phí
Phí mở thẻ Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Phí tra cứu số dư Miễn phí
Phí đổi PIN Miễn phí
Phí phát hành lại thẻ khi hết hạn Miễn phí
Phí thay thế thẻ 110,000đ

Phí rút tiền ATM (nội địa)

(Đây là phí dịch vụ của Ting. Ngân hàng vận hành máy ATM có thể thu thêm các khoản phí khác mà Ting không can thiệp. Bạn cần xem kỹ biểu phí của ngân hàng vận hành máy ATM để biết rõ trước khi thực hiện giao dịch)

3,300đ
Phí xử lý giao dịch quốc tế bằng VNĐ 1.1%
Phí xử lý giao dịch ngoại tệ 2.5%
Đối tác đồng hành
Vietbank
Mastercard
Napas
Vnpat
Payoo