Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Không đóng tiền Điện bao lâu thì bị cắt?

Sau 15 ngày kể từ lần thông báo cước phí đầu tiên và 2-3 lần nhắc cước, đơn vị cấp điện sẽ có quyền ngừng cấp điện cho bạn mà không chịu trách nhiệm về thiệt hại phát sinh.

Sau khi bị cắt điện, ngoài tiền cước đang nợ, bạn sẽ phải đóng thêm phí cấp lại điện để được mở lại dịch vụ:

  • Từ 0,4kV trở xuống: 81.000 đồng (hầu hết gia đình sẽ đóng mức này)
  • Trên 0,4kV đến 35kV: 222.000 đồng
  • Trên 35kV: 344.000 đồng.

Trong tối đa 24 giờ kể từ khi nhận đủ thanh toán, đơn vị cấp điện sẽ tái lập điện cho bạn.

(Theo Điều 23 Luật Điện lực, và Quyết định 8474/QĐ-BCT năm 2014)Nội dung này có hữu ích với bạn không?

0/300 ký tự