Chúng tôi có thể sử dụng cookie tùy chọn không?
Các cookie này giúp chúng tôi tối ưu trải nghiệm của bạn trên website và hiển thị các quảng cáo liên quan hơn. Chúng tôi sẽ chỉ bật các cookie này lên nếu bạn Đồng ý. Bạn có thể tham khảo và tùy chỉnh quyền sử dụng cookie bất kỳ lúc nào tại Lưu ý về cookie.
Tùy chỉnh
Ting có thể giúp gì cho bạn
Nạp tiền từ thẻ NAPAS vào ví Ting

Cách nạp tiền từ thẻ ghi nợ nội địa NAPAS vào ví Ting

  • Bước 1: Chọn tính năng 'Nạp tiền'
  • Bước 2: Nhập số tiền cần nạp
  • Bước 3: Chọn nguồn tiền là thẻ ghi nợ đã liên kết
  • Bước 4: Nhập OTP để xác nhận liên kết
  • Bước 5: Hoàn thành

Tôi có thể rút tiền về thẻ NAPAS không?

Hiện tại NAPAS chưa hỗ trợ rút tiền từ ví về thẻ. Tuy nhiên tính năng này đang được phát triển và sẽ được hỗ trợ trong tương lai.

Đừng lo lắng, bạn có thể dễ dàng rút tiền mặt hoặc chi tiêu bằng tài khoản ví Ting thông qua thẻ Ting Visa. Tin tốt là thẻ Ting Visa đang được phát hành miễn phí lần đầu cho người dùng Ting đấy. 

Ngoài ra, nếu bạn có liên kết tài khoản Ting với tài khoản ngân hàng liên hết, bạn cũng luôn có thể rút tiền từ ví về tài khoản ngân hàng liên kết với Ting. Xem danh sách ngân hàng đang liên kết với Ting tại đây

Nội dung này có hữu ích với bạn không?

0/300 ký tự